Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Biegły budowlany, rzeczoznawca sądowy, ekspertyzy techniczne


Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA – niezależny, profesjonalny rzeczoznawca robót budowlanych, biegły budowlany z wieloletnim doświadczeniem technicznym i techniczno-prawnym oraz setkami zadowolonych klientów od 1996 roku, wśród których znajdują się osoby prywatne, osoby prawne, wspólnoty i  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wykonawcy  oraz  organy  procesowe - Sądy,  Prokuratury,  Policja.

Działalność biura dr inż. Przemysław Stawiarskiego obejmuje rzeczoznawstwo, sporządzanie ekspertyz technicznych i opinii budowlanych, a także opinii sądowych, przeprowadzanie okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli technicznych budynków, weryfikacje stanu technicznego budynków oraz monitoring oddziaływania budowy. Ponadto prowadzone są działania w zakresie odbioru technicznego domów, mieszkań, apartamentów, biur przed zakupem lub najmem a także pełnienie nadzoru budowlanego w funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Biuro specjalizuje się w zakresie zagadnień odszkodowawczych z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie.

Pełny zakres usług poszczególnych dziedzin znajduje się w zakładkach niniejszej witryny internetowej. Telefonicznie pod numerem telefonu lub emailem biuro@stawiarski.com.pl proszę sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.

Zapraszam