Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Postępowania podatkowe, interpretacje prawne


Dr inż. Przemysław Stawiarski sporządza opinie w zakresie analiz postępowań podatkowych w przedmiocie kwalifikacji czy obiekty jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, stacje dmuchaw, budynki osadów, pompownie recyrkulacyjne, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane i inne obiekty znajdujące się pod powierzchnią ziemi, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne są obiektami budowlanymi, budowlami, urządzeniami technicznymi w myśl Ustawy Prawo Budowlane w związku z Ustawą o Podatkach i Opłatach Lokalnych.

W swoich opracowania opiniuje także czy obiekty stanowią niezbędny i konieczny element aby uznanć je za calość techniczno-użytkową o której mowa w Ustawie Prawo Budowlane, czy ich odłączenie przyczyniłoby się, że obiekty staną się bezużytecznymi i spowodowałoby niemożliwość ich normalnego funkcjonowania. Opracowania dr inż. Przemysława Stawiarskiego były wydawane jako biegłego w świetle przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, gdzie wskazano, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, interpretacjach prawnych, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.com.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.