Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA


Przemysław Stawiarski. W wieku 29 lat uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Bardzo wcześnie zdobywał praktyczne doświadczenia inżynierskie, a także kształcił się jako rzeczoznawca, przedsiębiorca, szef organizacji i dyrektor działów przedsiębiorstw.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z wynikiem bardzo dobrym zakończył również studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois przedstawiając i broniąc pracę pod tytułem „Systemowe zarządzanie procesami biznesowymi jako element zmiany organizacyjnej”, a także podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej po obronie pracy dyplomowej „Odpowiedzialność karna w budownictwie w zakresie przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranych przykładach”.

Biegły, rzeczoznawca robót budowlanych, autor kilkudziesięciu (ponad 80) publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych. Twórca wielu opinii i ekspertyz budowlanych, orzeczeń technicznych dotyczących szeroko pojętego budownictwa, materiałów budowlanych, prawidłowości i technologii prowadzenia robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych. Wykonawca setek okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych. Jest także wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Uczestnik wielu kursów, konferencji i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie, jak również organizacyjne. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wpisany na listę rzeczoznawców przy IH w sprawie budownictwa i materiałów budowlanych.

Życie zawodowe Przemysława Stawiarskiego od początku było związane z działalnością inżynierską, procesami budowlanymi a także zarządzaniem.