Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Kontrola okresowa budynków


Dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza okresowe kontrole obiektów (przegląd obiektów budowlanych) w części konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:


Na stronach internetowych www.przegladbudynkow.pl przedstawiono szczegółowo zakres kontroli okresowych budynków realizowanych przez dr inż. Przemysław Stawiarskiego.

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie kontroli okresowej obiektów, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.com.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.