Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Inspektor nadzoru, kontrola budowy


Dr inż. Przemysław Stawiarski realizuje usługi w zakresie nadzoru i kontroli budowy poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z dyspozycjami art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane w tym poprzez:


W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie kontroli budowy, funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.com.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.