Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Stan techniczny budynków, monitoring oddziaływania budowy


Dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje oceny stanu technicznego budynków, budowli oraz analizuje zużycie i uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, przeprowadza analizy wpływu wykonywanych robót budowlanych na stan techniczny obiektów istniejących. Weryfikuje również zdatność obiektów do użytkowania oraz możliwość ich wyłączenia z użytkowania (dla potrzeb podatkowych).

Ponadto wykonuje usługi monitoringu oddziaływania budowy a polegające głównie na:

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie weryfikacji stanu technicznego budynku, monitoringu oddziaływania budowy, proszę o kontakt lub emailem biuro@stawiarski.com.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.