Dr inż. przemysław stawiarski, mba

Biegły (ad-hoc), rzeczoznawca, opinie sądowe


Dr inż. Przemysław Stawiarski realizuje opracowania techniczne przedsądowe i sądowe także przy uwzględniu zmian art. 167 Kodeksu Powstępowania Karnego (Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm) to jest wprowadzeniu kontradyktoryjności postępowania karnego przed sądem i postępowania przygotowawczego z zakresu budownictwa oraz dokonuje ustaleń w przedmiocie:

Ponadto wykonywane są usług polegające na:

Odrębną gałęzią opiniodawstwa dr inż. Przemysław Stawiarskiego jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Szczegółowy zakres jest przedstawiony na stronach internetowych www.opiniesadowe.pl.

W przypadku zainteresowania usługami biegłego rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie opinii przedsądowych i sądowych, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.com.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.